อุปสรรค เป็นเหมือนเงา

อุปสรรค เป็นเหมือนเงา ที่มักจะใหญ่ตามความสำเร็จ เพราะฉะนั้น คนแท้ไม่ท้อ คนท้อ ไม่แท้ เจริญพร

โกรธคือ…โง่

โกรธคือ…โง่
โมโหคือ…บ้า
ไม่โกรธ…ดีกว่า
จะไม่บ้าไม่โง่…

ความโกรธ…เป็นเครื่องบั่นทอน…จิตใจของเรา…
เมื่อโกรธเขา…จงแผ่เมตตาให้เขา…เสียดีกว่า…

จงดำเนินชีวิตนี้…

จงดำเนิน…ชีวิตนี้…ด้วยความไม่ประมาท…
เพราะความประมาท…เหมือนทำให้เรา…
จากโลกนี้ไปแล้ว…โดยสิ้นเชิง…

k4

มีสองอย่างที่…

มีสองอย่าง…ที่ติดตัวเราไปตลอด…
คือ…ความดี…กับความชั่ว…เท่านั้นเอง…

ยึดมั่นมาก…ก็ทุกข์มาก…
ยึดมั่นน้อย…ก็ทุกข์น้อย..

คนทุกคนต้องมีเบรกคือสติ..

รถทุกคันล้วนมีเบรก รถทุกคันล้วนมีท่อไอเสีย คนทุกคนต้องมีเบรกคือสติ ต้องมีท่อไอเสียคือการปล่อยวาง