ผู้ประพฤติดี มีความเห็นถูกต้อง..

ผู้ประพฤติดี มีความเห็นถูกต้อง มั่นอยู่ในคลองธรรม พูดคำสัตย์ ปฏิบัติหน้าที่ของคนสมบูรณ์ คนย่อมเทิดทูนด้วยความรัก [๒๕/๒๑๗]

อย่ากลัวที่จะก้าวไปใช้ชีวิต..

อย่ากลัวที่จะก้าวไปใช้ชีวิตตามความใฝ่ฝัน เราไม่ได้เกิดเป็นคนกันบ่อยนัก ด้วยเหตุนั้น จงใช้ศักยภาพของชีวิตนี้ไปในทางสร้างสรรค์ให้คุ้มค่าที่สุด

หากเธอกลัวความทุกข์…

หากเธอกลัวความทุกข์ หากเธอเกลียดความทุกข์
จงอย่าทำบาปกรรม ทั้งในที่ลับหรือในที่แจ้ง(ขุ.อุ.๒๕/๑๕๐)

v3

ธรรมทั้งหลาย ถ้าใครรู้จริงแล้ว..

“ธรรมทั้งหลาย ถ้าใครรู้จริงแล้ว เขาจะไม่ถูกชักจูง ให้หลงไปตามคำพูดได้” :
เยสํ ธมฺมา สุปฏิวิทิตา ปรวาเทสุ น นียเร [๑๒/๓๗๘]

มีเพื่อนตาย ก็มีความสุข..

“มีเพื่อนตาย ก็มีความสุข
ยินดีเท่าที่หามาได้ ก็มีความสุข
ทำบุญไว้ถึงคราวจะตาย ก็มีความสุข
ละทุกข์ได้ทั้งหมด ก็มีความสุข” [๒๕/๓๓๑]
k1