ขอบคุณความพลัดพราก…

ขอบคุณความพลัดพราก
ที่ทำให้เราสละ
จากความยึดมั่นถือมั่น

รับมือกับสัจธรรมของชีวิต
ในโลกนี้ไม่เคยมีใครหนีพ้น

v2

เรือชีวิตของเรา…

เรือชีวิตของเรา
จะมุ่งไปถึงเป้าหมายโดยสวัสดีได้
ต้องมีเข็มทิศนำทาง
เข็มทิศที่ว่านี้คือเข็มทิศความคิด
ถ้าเราคิดถูก
เรือชีวิตก็ไปถูกทิศถูกทาง
แต่ถ้าเราคิดผิด
เรือชีวิตก็ไปผิดทิศผิดทาง

v4

มือของผู้ให้อยู่สูงกว่า …

มือของผู้ให้อยู่สูงกว่ามือของผู้รับ

คนที่ไม่เคยเป็นผู้ให้
ย่อมยากที่จะได้รับ
“การให้” มองอย่างธรรมดา
ดูเหมือนว่าเป็นการสูญเสีย
แต่แท้ที่จริงแล้ว
ทั้งคืนทั้งวัน
ผู้ให้คือผู้ที่ได้รับต่างหาก