ผู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุด..

ผู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุด คือ ผู้ที่ทำตนให้เล็กที่สุด

ผู้ที่เล็กที่สุดก็จะกลายเป็นผู้ที่ใหญ่ที่สุด

ผู้ที่มีเกียรติ คือ ผู้ที่ให้เกียรติผู้อื่น

เมื่อสำเร็จผล..

“เมื่อสำเร็จผลสมประสงค์แล้ว ไม่ควรเหลิงลอย เมื่อถึงคราวสูญเสียประโยชน์ ไม่ควรหมดกำลังใจ” อหาโส อตฺถลาเภสุ อตฺถพฺยาปตฺติ อพฺยโถ

ลองมองความพลัดพราก ..

ลองมองความพลัดพราก ด้วยสายตาของปราชญ์สิ แล้วเราจะพบว่า
ความพลัดพรากกำลังสอนให้เรา หันกลับมาเรียนรู้ที่จะอยู่กับคนที่เรารักอย่างคุ้มค่า
ลองมองความเจ็บ ด้วยสายตาของปราชญ์สิ แล้วเราจะพบว่า
ความเจ็บกำลังสอนให้เรา หันกลับมาดูแลสุขภาพของตัวเอง
ลองมองความแก่ ด้วยสายตาของปราชญ์สิ แล้วเราจะพบว่า
ความแก่กำลังจะสอนให้เรา ไม่ประมาทในวันเวลา
ลองมองความตาย ด้วยสายตาของปราชญ์สิ แล้วเราจะพบว่า
ความตายกำลังสอนให้เรา เพียรทำวันนี้ให้ดีที่สุด