ความล้มเหลวไม่ใช่..

ความล้มเหลวไม่ใช่เรื่องน่าอาย ความเข้มแข็งที่แท้จริงมาจากการค้นพบว่า เราไม่เพียงสามารถรอดชีวิตเท่านั้นแต่ยังเติบโตได้อีกด้วย – ดร.ฮัล เออร์บาล

ทุกสิ่งที่เราทำ..

ทุกสิ่งที่เราทำด้วยเจตนา(กรรม) จะส่งผลสะท้อนกลับมาในรูปแบบอย่างใดอย่างหนึ่งเสมอ

v2