สติปัญญา..

“สติปัญญา” มันต้องคู่กันกับ “เมตตา”
รู้จักทำความดับทุกข์แก่ตนแล้ว
ก็ต้องช่วยเหลือผู้อื่นให้ดับทุกข์ได้ด้วย
นี้เรียกว่าประพฤติถูกต้องตามกฎของธรรมชาติ
ซึ่งเป็นต้นกำเนิดของสิ่งทั้งปวง

พระพุทธทาสภิกขุ

คุณค่าของเงิน..

คุณค่าของเงินอยู่ที่การใช้เงินให้เป็น “ปัจจัย” ในการสร้างคุณภาพชีวิต หากใช้เงินไม่เป็น เงินจะกลายเป็น “อสรพิษ” ที่หันมากัดชีวิตเจ้าของ
v4

ไม่ว่าปัญหา..

“ไม่ว่าปัญหาในอดีตจะแก้ไขได้หรือไม่ เราต้องดำรงชีวิตอย่างมีความหมายต่อไป” อัลแบร์ กามูส์ นักปรัชญาชาวฝรั่งเศส

มีชีวิตอยู่โดย..

มีชีวิตอยู่โดยไม่ต้องรู้สึกว่าเราดี เด่น ดังอะไรเลย เพียงแต่รู้สึกว่าเป็นผู้มีประโยชน์ที่สุดคนหนึ่ง นั่นแหละถูกต้องและสุขแท้ – ท่านพุทธทาส