วัตถุมงคล..

วัตถุมงคลเหมือนเปลือกไม้ หากผ่านเปลือกไปได้ท่านก็จะถึงแก่น
ซึ่งการฝ่าเปลือกไม้ไปได้ท่านต้องรู้จักให้ทาน – หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่

ศึกษาหรือ..

ศึกษาหรือสิกขา ตามความเห็นของข้าพเจ้า คือการรู้จักตัวเอง -เห็นตัวเอง -ด้วยตนเอง -ในตัวเอง -เพื่อตัวเอง อย่างแจ่มชัดถูกต้องและสมบูรณ์ จนทำให้เกิดประโยชน์สูงสุด แก่ทุกฝ่าย – พุทธทาสภิกขุ

เราจะต้องถือ..

เราจะต้องถือหลักว่าเกิดมาเพื่อรับใช้ผู้อื่น นั้นแหละเป็นการทำให้ก้าวหน้าไปทางพระนิพพาน เพราะว่ารับใช้ผู้อื่นนี่มันลดความยกหูชูหางของตัว ลดการถือตัว ถ้ามันถือตัวอยู่มันรับใช้ผู้อื่นไม่ได้
รับใช้โลก แล้วโลกจะรับใช้เรา คือจะช่วยให้เราได้พ้นทุกข์ ได้ใกล้พระนิพพาน ได้เป็นพระอรหันต์ในที่สุด เพราะว่าการรับใช้โลกนั้นมันทำให้หมดตัวกูของกู
- พุทธทาสภิกขุ

อุปสรรคขวากหนาม..

อุปสรรคขวากหนามจะกัดกร่อนได้ก็เฉพาะคนดาดดื่นธรรมดา มันจะไม่เป็นปัญหาสำหรับผู้มีศรัทธาอันหนักแน่นต่อเป้าหมาย