การดำรงชีวิต..

การดำรงชีวิตด้วยความไม่ประมาท ในทางปฏิบัติหมายถึง การไม่พลาดโอกาสแห่งความดีงามทุกขณะจิต
v1

เมื่อความทุกข์..

เมื่อความทุกข์เกิดขึ้นมา จงพิจารณาดูให้ดี เพราะในโคลนตมแห่งความทุกข์ มีเพชรเลอค่าแฝงมาด้วยเสมอ