จงเรียนรู้จากความเจ็บปวด..

จงเรียนรู้จากความเจ็บปวด เพื่อการเยียวยาแก้ไข ไม่ใช่อยู่ไปวันๆ เพื่อทุกข์ทรมานกับอดีตอันแสนเจ็บปวด

จิตที่อบรมไว้ดี..

จิตที่อบรมไว้ดี ราคะ(กิเลส)ย่อมไม่มีทางรั่วรด เหมือนหนึ่งเรือนที่มุงอย่างดี ฝนตกกี่ทีก็ไม่รั่วรด(ขุ.ธ.๒๕/๑๑/๑๖)

คนเกาะไม้ฟืนเล็กๆ..

คนเกาะไม้ฟืนเล็กๆ พึงจมลงในทะเลฉันใด คนมั่งมีอาศัยความเกียจคร้านก็ล่มจมฉันนั้น[(วิมลเถร)ขุ.เถร. ๒๖/๓๐๙.]

v4

ผู้ประพฤติดี มีความเห็นถูกต้อง..

ผู้ประพฤติดี มีความเห็นถูกต้อง มั่นอยู่ในคลองธรรม พูดคำสัตย์ ปฏิบัติหน้าที่ของคนสมบูรณ์ คนย่อมเทิดทูนด้วยความรัก [๒๕/๒๑๗]

อย่ากลัวที่จะก้าวไปใช้ชีวิต..

อย่ากลัวที่จะก้าวไปใช้ชีวิตตามความใฝ่ฝัน เราไม่ได้เกิดเป็นคนกันบ่อยนัก ด้วยเหตุนั้น จงใช้ศักยภาพของชีวิตนี้ไปในทางสร้างสรรค์ให้คุ้มค่าที่สุด