จงสู้เพื่อสร้างฝัน…

จงสู้เพื่อสร้างฝัน…
เก็บฝันนั้นมาไว้ในกำมือ…

ไม่มีใครทำลายความฝันเราได้หรอก…
นอกจากตัวเราเอง…

สู้เถิด…สักวันคงเป็นวันของเราบ้าง…

ขอให้ท่านทั้งหลาย…

s2

ขอให้ท่านทั้งหลาย…
สว่างตานอกด้วยแสงไฟ…
แต่จงสว่างตาในด้วยแสงธรรม…

จำไว้เสมอว่า…
สิ่งที่ตาเห็น… กับสิ่งที่ปัญญาประจักษ์…
อาจจะไม่สอดคล้องกันเสมอไป…

…อย่าตัดสินคนอื่นเพียงแค่ตาเห็น…
แต่จงตัดสินด้วยการกระทำจะดีกว่า…

สำหรับบางคนที่..

สำหรับบางคนที่ยังมีภาพอดีตที่แสนเจ็บปวด จงคิดในใจเสมอว่า
“ถ้าไม่ปล่อยมือจาก อดีต แล้วจะเอามือที่ไหนคว้าอนาคต” เจริญพร

บุคคลที่มีจิตเมตตา…

บุคคลที่มีจิตเมตตาต่อบุคคลอื่น…
อยู่ที่ไหนก็มักมีผู้อุปภัมถ์อยู่เสมอ…

เรียนรู้ที่จะให้ มากกว่าเรียนรู้ที่จะรับ…
ตื่นมาตอนเช้า…
อย่าถามตัวเองว่าเราจะได้รับอะไรจากสังคมแห่งนี้…
แต่จงถามตัวเองว่า เราจะให้อะไรกับสังคมนี้ดี…

เรียนรู้ที่จะให้ แล้วเราจะมีแต่ความสุข…เจริญพร

k9