การบริหารคือ..

การบริหารคือการทำงานให้สำเร็จโดยอาศัยมือผู้อื่น
ผู้ปกครองระดับธรรมดา ใช้ความสารมารถของตนอย่างเต็มที่
ผู้ปกครองระดับกลาง ใช้กำลังของคนอื่นอย่างเต็มที่
ผู้ปกครองระดับสูง ใช้ปัญญาของคนอื่นอย่างเต็มที่

k5

ความทุกข์เมื่อเกิด..

ความทุกข์เมื่อเกิดขึ้นมาได้ ก็ย่อมดับได้ สิ่งใดเกิดขึ้นแล้ว สิ่งนั้นจะต้องดับไปเป็นธรรมดา

ความดีที่เราทำไว้..

ความดีที่เราทำไว้ในคนกตัญญู, ผู้มีศีล หรือผู้ประพฤติอย่างอารยชน ย่อมจะไม่สูญหาย เหมือนพืชที่หว่านลงในนาดี ย่อมไม่เสียหาย [๒๗/๑๓๙๖]
v2

ทุกเช้าที่ตื่นขึ้นมา..

ทุกเช้าที่ตื่นขึ้นมา จงเตือนตัวเองว่า วันนี้คือวันสุดท้ายของชีวิต จากนั้นจงอุทิศวันเวลา เพื่อจดจ่อกับสิ่งที่มีแก่นสารอย่างแท้จริงเท่านั้น