อย่ามัวแต่..

อย่ามัวแต่โทษกรรมเก่า
อย่ารอแต่เทพเจ้าบันดาล
อย่าดักดานดูดวง
อย่าติดบ่วงกิน กาม เกียรติ

คนที่มองโลก..

คนที่มองโลกในเชิงสร้างสรรค์ จะเดินหน้าเข้าหาความสำเร็จ
คนที่มองโลกในเชิงทำลาย จะเดินเฉียดกรายเข้าหาความล้มเหลว

ผู้ทรงธรรมนั่นแหละคือ..

ผู้ทรงธรรมนั่นแหละคือผู้ทรงเกียรติ
ผู้มีความดีนั่นแหละคือผู้มีทรัพย์
ผู้รู้จักพอนั่นแหละคือมหาเศรษฐี