อุปสรรคเป็นดั่ง..

อุปสรรคเป็นดั่งสัญญาณไฟแดง มันก็แค่ทำให้เราหยุดชั่วคราว ไม่ได้ทำให้เราหยุดตลอดไป

v2

จงเรียนรู้จากความเจ็บปวด..

จงเรียนรู้จากความเจ็บปวด เพื่อการเยียวยาแก้ไข ไม่ใช่อยู่ไปวันๆ เพื่อทุกข์ทรมานกับอดีตอันแสนเจ็บปวด

จิตที่อบรมไว้ดี..

จิตที่อบรมไว้ดี ราคะ(กิเลส)ย่อมไม่มีทางรั่วรด เหมือนหนึ่งเรือนที่มุงอย่างดี ฝนตกกี่ทีก็ไม่รั่วรด(ขุ.ธ.๒๕/๑๑/๑๖)

คนเกาะไม้ฟืนเล็กๆ..

คนเกาะไม้ฟืนเล็กๆ พึงจมลงในทะเลฉันใด คนมั่งมีอาศัยความเกียจคร้านก็ล่มจมฉันนั้น[(วิมลเถร)ขุ.เถร. ๒๖/๓๐๙.]

v4