ทำงานเพื่อเงินนั้น..

“ทำงาน” เพื่อ “เงิน” นั้น
ต้องรอให้ได้เงินก่อน
ถึงจะมี “ความสุข” ได้ แต่ถ้า..”ทำงาน..เพื่องาน”
พอลงมือทำ..ก็เป็นสุขทันที
แล้ว “เงิน” จะไปไหนเสีย..

พุทธทาสภิกขุ

สติปัญญา..

“สติปัญญา” มันต้องคู่กันกับ “เมตตา”
รู้จักทำความดับทุกข์แก่ตนแล้ว
ก็ต้องช่วยเหลือผู้อื่นให้ดับทุกข์ได้ด้วย
นี้เรียกว่าประพฤติถูกต้องตามกฎของธรรมชาติ
ซึ่งเป็นต้นกำเนิดของสิ่งทั้งปวง

พระพุทธทาสภิกขุ

คุณค่าของเงิน..

คุณค่าของเงินอยู่ที่การใช้เงินให้เป็น “ปัจจัย” ในการสร้างคุณภาพชีวิต หากใช้เงินไม่เป็น เงินจะกลายเป็น “อสรพิษ” ที่หันมากัดชีวิตเจ้าของ
v4

ไม่ว่าปัญหา..

“ไม่ว่าปัญหาในอดีตจะแก้ไขได้หรือไม่ เราต้องดำรงชีวิตอย่างมีความหมายต่อไป” อัลแบร์ กามูส์ นักปรัชญาชาวฝรั่งเศส

มีชีวิตอยู่โดย..

มีชีวิตอยู่โดยไม่ต้องรู้สึกว่าเราดี เด่น ดังอะไรเลย เพียงแต่รู้สึกว่าเป็นผู้มีประโยชน์ที่สุดคนหนึ่ง นั่นแหละถูกต้องและสุขแท้ – ท่านพุทธทาส