กลัวลูกมีเซ็กส์ในวัยเรียน?

กลัวลูกมีเซ็กส์ในวัยเรียน?

ไม่อยากให้เกิด ต้องเอาปัญญาใส่ในมือลูก
ให้เงินลูกน้อยๆ ให้ความรู้แก่ลูกมากๆ ด่าลูกน้อยๆ ให้คำสอนลูกมากๆ

การตื่นรู้…

การตื่นรู้
ชีวิตสดชื่น รื่นเย็น เบาสบาย
เพราะเข้าใจวิถีแห่งการตื่นรู้

ตระหนักรู้ทุกก้าวที่เราย่าง
นี่แหละคือหนทางแห่งผู้ตื่น

ขอบคุณความพลัดพราก…

ขอบคุณความพลัดพราก
ที่ทำให้เราสละ
จากความยึดมั่นถือมั่น

รับมือกับสัจธรรมของชีวิต
ในโลกนี้ไม่เคยมีใครหนีพ้น

v2

เรือชีวิตของเรา…

เรือชีวิตของเรา
จะมุ่งไปถึงเป้าหมายโดยสวัสดีได้
ต้องมีเข็มทิศนำทาง
เข็มทิศที่ว่านี้คือเข็มทิศความคิด
ถ้าเราคิดถูก
เรือชีวิตก็ไปถูกทิศถูกทาง
แต่ถ้าเราคิดผิด
เรือชีวิตก็ไปผิดทิศผิดทาง

v4