อย่าเอาชีวิตเราไปฝากที่เท้าใคร

อย่าเอาชีวิตเราไปฝากที่เท้าใคร เพราะเมื่อเค้าเดินจากไป
เราจะไม่เหลืออะไรเลย

อะไรที่ตัดสินใจไปแล้ว

อะไรที่ตัดสินใจไปแล้ว
จงยอมรับผลของการตัดสินใจนั้น
ไม่ว่าจะดีหรือร้าย
เพราะย้อนกลับไปแก้ไขอะไรไม่ได้แล้ว
แต่สามารถเรียนรู้จากมันได้

k1

ความทุกข์อยู่กับเรา…

ความทุกข์…อยู่กับเราได้ไม่นานหรอก…เดี๋ยวมันก็จากไป… ความสุข…ความทุกข์…เป็นเพื่อนหยอกเล่นกัน…

เกิดอย่างไร…

เกิดอย่างไร…ไม่สำคัญ…สำคัญที่การ…ปฏิบัติตัวมากกว่า…(เกิดมาแล้ว…หมั่นสร้างบุญ…สร้างกุศล…ไว้เป็นทุน…เป็นดีที่สุด)

ชีวิตที่ขาดเป้าหมาย…

ชีวิตที่ขาดเป้าหมาย…ก็ไม่ต่างอะไร…กับเรือ…ที่ลอยเคว้งคว้าง…อยู่กลางมหาสมุทร…ที่ไม่รู้ว่า…จะไปถึงฝั่งได้อย่างไร…

k2