มีสองอย่างที่…

มีสองอย่าง…ที่ติดตัวเราไปตลอด…
คือ…ความดี…กับความชั่ว…เท่านั้นเอง…

ยึดมั่นมาก…ก็ทุกข์มาก…
ยึดมั่นน้อย…ก็ทุกข์น้อย..

ยามแก่เฒ่าหมายเจ้าเฝ้ารับใช้…

ยามแก่เฒ่าหมายเจ้าเฝ้ารับใช้…
ยามป่วยไข้หมายเจ้าเฝ้ารักษา…
เมื่อถึงยามล่วงลับดับชีวา…
หมายลูกยาปิดตาคราสิ้นใจ…

รักพ่อแม่ให้มากก่อนที่ไม่มีพ่อแม่ให้รัก…
ดูแลพ่อแม่ให้ดีก่อนที่จะไม่มีพ่อแม่ให้ดูแล…

k10

การกระทำใด…

การกระทำใด…
ที่คิดว่า ดีแล้ว…
เหมาะสมแล้ว…
ก็กระทำเถิด…
แต่ถ้าคิด ว่า ไม่เหมาะสม…
เดือดร้อนเรา และผู้อื่น…
ก็อย่ากระทำ…
ดีชั่วอยุ่ที่ตัวทำ…ท่านทั้งหลาย…

k7

จงสู้เพื่อสร้างฝัน…

จงสู้เพื่อสร้างฝัน…
เก็บฝันนั้นมาไว้ในกำมือ…

ไม่มีใครทำลายความฝันเราได้หรอก…
นอกจากตัวเราเอง…

สู้เถิด…สักวันคงเป็นวันของเราบ้าง…