รอยยิ้มและเสียงหัวเราะ…

รอยยิ้มและเสียงหัวเราะ…
คือ ยาอายุวัฒนะ…

จงยิ้มให้กับตนเองและผู้อื่นให้มาก…
หรือถ้าหากไม่มีใครยิ้มให้เรา…
ก็จงยิ้มให้กัีบตัวเราเอง…
แล้ววันนี้เรายิ้มให้กับตัวเองแล้วหรือยัง….
ถ้ายังก็จงยิ้มเถิด จะหน้าบูดอยู่ใย…
ยิ้มสิ แล้วจะรู้ว่า ความสุขอยู่ไม่ไกล…

ความสุขทั้งหลาย…

ความสุขทั้งหลาย…
อยู่รอบตัวเรา…
แต่มักมองไม่เห็น…

ความสุขทั้งหลาย…
เริ่มต้นที่ใจเราเอง

จิตที่ฝึกดีแล้ว…

จิตที่ฝึกดีแล้ว…
ย่อมนำสุขมาให้…

แล้ววันนี้เราได้ฝึกจิตของตนเองแล้วหรือยัง…
ถ้ายัง…ก็หาโอกาสฝึกบ้างนะ….เจริญพร

หลายๆครั้ง โอกาสผ่านมา..

s1

หลายๆครั้ง โอกาสผ่านมา แล้วก็ผ่านไป
เพราะอะไร เพียงเพราะเรา ไม่เห็นมัน

ไม่มีใครทำลายความหวังของเราได้
หากเราไม่ทำลายด้วยตัวของเราเอง

ความทุกข์ที่ถาโถม…

ความทุกข์ที่ถาโถมเข้ามาในชีวิตเรา…
จะหล่อหลอมให้เรา…
เป็นบุคคลที่่เเข็งแกร่ง…
และสามารถอยู่บนโลกใบนี้…
ได้อย่างเข้าใจและไม่เป็นทุกข์…
เพราะเรามีธรรมะอยู่ในใจเรียบร้อยแล้ว…