ทายคำศัพท์ หมวดสัตว์

โปรแกรมทายคำศัพท์ หมวดสัตว์ สำหรับ Android
ทายได้ 4 ตัวอักษรต่อคำ เป็นการฝึกท่องคำศัพท์ ให้มีคลังคำศัพท์เพิ่มมากขึ้น
รายละเอียดของคำที่ใช้ในการท่องจำ มีอยู่ 3 ชุด ดังรายละเอียด ด้านล่าง
สามารถคลิก link นี้เพื่อติดตั้งโปรแกรมจาก Google Play
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.thaiger.psvocab

hippo3

ชุดที่ 1

pet เพ็ท สัตว์เลี้ยงไว้ดูเล่นเช่น แมวสุนัข
animal แอน-อิแม็ล สัตว์
dog ด็อก สุนัข
cat แค็ท แมว
mouse เมาส หนู, คนน่าเอ็นดู
rat แร็ท หนู ,คนที่ทิ้งเพื่อนเวลาตกยาก
cock ค็อก ไก่ตัวผู้
hen เฮ็น ไก่ตัวเมีย,แม่ไก่(กุ้ง,ปู)
chicken ชีค-เค็น ลูก(ไก่,นก,เป็ด)
duck ดัค เป็ดตัวเมีย
goose กูซ ห่าน,ห่านตัวเมีย
bird เบิด นก
bat แบ็ท ค้างคาว
rabbit แรบ-บิท กระต่ายเลี้ยง
turtle เทอ-ทัล เต่า,กระ,ตนุ
pup พัพ ลูกสุนัข
kitty คิท-ทัน ลูกแมว
pig พิก หมู
piggy พิก-กิ ลูกหมู
goat โกท แพะ,คนชั่ว,คนรับบาป
sheep ฌีพ แกะ,คนดี,คนขี้อาย

ชุดที่ 2

wild ไวลด ป่า,ป่าเปลี่ยว
wild animals ไวลด แอน-อิเม็ล สัตว์ป่า
tiger ไท-เกอะ เสือ
cheetah ชี-ทะ เสือแผ้ว(เสือชีต้า)
elephant เอล-อิแพ็นท ช้าง
horse ฮอซ ม้า
donkey ดอง-คิ ลา,คนโง่
bear แบ หมี
deer เดีย กวาง
lion ไล-อัน สิงโต
fox ฟ็อคซ หมาจิ้งจอก
buffalo บัฟ-ฟะโล สัตว์พวกวัว ควาย
water buffalo วอ-เทอะ บัฟ-ฟะโล ควาย
bison ไบ-ซัน วัวป่า,วัวกระทิง
ox อ็อคซ วัวตัวผู้
bull บุล วัวตัวผู้,ปศุสัตว์ที่เป็นตัวผู้
cow เคา วัวตัวเมีย
crocodile ครอค-โอะไดล จระเข้ท้องเหลือง
alligator แอล-ลิเกเทอะ จระเข้ตีบเป็ด
giraffe จิราฟ- จิราฟ
rhinoceros ไรนอซ-เออะร็อซ แรด
monkey มัง-คิ ลิง, ชะนี, เสน
gibbon กีบ-บัน ชะนี
snake ซเนค งู, งูพิษ
cobra โค-บระ งูเห่า
king cobra คิง โค-บระ งูจงอาง
viper ไฝ-เพอะ งู,มีพิษ
boa โบ-อะ งูชนิดใหญ่ซึ่งฆ่าสัตว์ด้วยการรัด

ชุดที่ 3

ant แอ็นท มด,ปลวก
white ants ฮไวท แอ็นท ปลวก
mosquito มัซคี-โท ยุง
scorpion ซคอ-เพียน แมงป่อง
centipede เซน-ทิพีด ตะขาบ
millipede มีล-ลิพีด กิ้งกือ
bee บี ผึ้ง
hornet ฮอ-เน็ท แตน
wasp วอซพ ตัวต่อ,หมาร่า,มดตะนอย
spider ซไพ-เดอะ แมงมุม
grasshopper กราซ ฮอพ-เพอะ ตั๊กแตน
mantis แมน-ทิซ ตั๊กแตนตำข้าว
earthworms เอิธเวิม ไส้เดือน
frog ฟร็อก กบ
toad โทด คางคก,คนน่าเกลียด
butterfly บัท-เทิฟไล ผีเสื้อ
lizard ลีส-เอิด สัตว์พวกจิ้งจก-ตุ๊กแก,กิ้งก่า,เหี้ย
house lizard เฮาซ ลีส-เอิด จิ้งจก
gecko เกค-โค ตุ๊กแก
cockroach คอค-โรซ แมลงสาบ
dragonfly ดแรก-อัน ฟไล แมลงปอ
housefly เฮาซ ฟไล แมลงวันธรรมดา
fruit fly ฟรูท ฟไล แมลงหวี่
worm เวิม หนอน,พยาธิ,ไส้เดือน
maggot แมก-กัท หนอนแมลง(ที่กินเนื้อหรือผลไม้)

ใส่ความเห็น